جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته‌بندی: الکتریکال

دسته بندی
انتخاب دسته بندی
کلید های هوایی
آموزش

کلیدهای هوایی

کلیدهای هوایی (ACB) ها یا قطع کننده‌های مدار هوایی، تجهیزاتی هستند که برای محافظت از مدارهای الکتریکی در

ادامه مطلب »