جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برچسب: ضریب همزمانی

دسته بندی
انتخاب دسته بندی
ضریب همزمانی
آموزش

ضریب همزمانی

ضریب همزمانی نسبت حداکثر تقاضای تک تک مشتریان در یک دوره مشخص به تقاضای آن گروه از مشتریان

ادامه مطلب »