جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برچسب: کلید هوایی

دسته بندی
انتخاب دسته بندی
کلید های هوایی
آموزش

کلیدهای هوایی

کلیدهای هوایی (ACB) ها یا قطع کننده‌های مدار هوایی، تجهیزاتی هستند که برای محافظت از مدارهای الکتریکی در

ادامه مطلب »